PRAŽSKÝ VOUCHER NA POBYT V ZAHRANIČNÍCH INKUBÁTORECH

V roce 2018 získala firma Leadspicker s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy Leadspicker s.r.o. na projekt "Pražský voucher na pobyt v zahraničních inkubátorech" v destinaci Singapore za účelem inkubace společnosti v zahraničním inkubátoru a navázání nových partnerství a obchodních kontaktů, důležitých pro expanzi společnosti na Asijsko-pacifické trhy. Očekávaným výstupem je navázání nových partnerství a kontaktů s potenciálními zákazníky. Projekt "PRAŽSKÝ VOUCHER NA POBYT V ZAHRANIČNÍCH INKUBÁTORECH" je polufinancován Evropskou unií.


PRAŽSKÝ VOUCHER NA KREATIVNÍ SLUŽBY

V roce 2019 získala firma Leadspicker s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy Leadspicker s.r.o. na projektu “PRAŽSKÝ VOUCHER NA KREATIVNÍ SLUŽBY" za účelem lepší prezentace portfolia služeb a produktu společnosti. Očekávaným výstupem je tvorba dvou reklamních videí pro použití v digitálním marketingu. Projekt “Pražský voucher na kreativní služby” je spolufinancován Evropskou unií.
Link na plakát